Verkoopkarren – Handkarren – IJskarren – Bakfietsen

Uitventkar

Voor het uitventen hebben wij diverse karren die dit mogelijk maken. Er is altijd de mogelijkheid om een kar op maat te maken.